Asukkaille

Asukassivut

Kanniston Huolto Oy & Palokunnanmäen Huolto Oy on siirtynyt käyttämään Hausvise käyttöjärjestelmää loppuvuodesta 2022. Hausvisen asukaspalvelut saat käyttöösi ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi isännöintitoimistoon: toimisto@kannistonhuolto.fi. Lue lisää Hausvisesta ja kirjaudu osoitteessa: https://hausvise.fi/hausvise/taloyhtiolle-ja-asukkaalle/


Huoneistotietojärjestelmä

Huoneistotietojärjestelmä on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, vuonna 2019 käyttöön otettu sähköinen omistajarekisteri, johon Maanmittauslaitos kirjaa tiedot asuntojen sekä autopaikkojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.

Uusi laki edellyttää kaikkien taloyhtiöiden liittymistä rekisteriin vuoden 2023 loppuun mennessä. Osakeluettelon ylläpito siirtyy maanmittauslaitokselle, tämä mahdollistaa paperisista asiakirjoista luopumisen.

Osakehuoneistorekisteriin siirtymä tapahtuu kahdessa vaiheessa.                  Siirtymän ensimmäisessä vaiheessa taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Taloyhtiö/isännöintitoimisto ilmoittaa kaikille osakkeenomistajille, kun paperinen osakekirja on muutettavissa sähköiseen muotoon.                                                                  Siirtymän toisessa vaiheessa osakkeenomistaja hakee osakekirjalleen sähköisen omistajamerkinnän Maanmittauslaitokselta. Merkintä on haettava 10 vuoden kuluessa osakeluettelon siirrosta tai asuntokaupan yhteydessä, kun osakkeenomistaja vaihtuu.                                                                      Maanmittauslaitos perii rekisteröimisestä 63 euron suuruisen maksun.

Kun osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, ja omistus on osakkaan toimesta muutettu sähköiseen omistajarekisteriin ei paperista osakekirjaa enää tarvita. Näin riski paperisen osakekirjan häviämisen tai tuhoutumisen suhteen poistuu.

Asuntokaupan yhteydessä on edelleen toimitettava kopio kauppakirjasta isännöintitoimistolle, jotta vastikemaksut saadaan toimitettua oikein ja ajallaan uudelle osakkeenomistajalle.

 Lisää tietoa ja ohjeita löydät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

 

Liputus

Huoltomiehet hoitavat taloyhtiöiden liputuksen yleisinä liputuspäivinä. Lisäksi voi liputtaa omana juhlapäivänään. Tällöin palvelun voi tilata isännöitsijätoimistosta, ja siitä veloitetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti oman taloyhtiön lipun voi hakea huoltohallista ja hoitaa liputuksen itse. Huomioi Suomen lipun kunnioittamista koskevat määräykset. Suruliputus tilataan isännöitsijätoimistosta eikä siitä veloiteta erikseen.